SÆSON 2007 : REGLEMENT / ERINDRINGSLISTE

SÆSON 2007 : REGLEMENT / ERINDRINGSLISTE

Fredag:

Indleveringstider fra de elektroniske anlæg udskrives for hvert enkelt medlem (Det er kun nødvendigt at udskrive 1 eksemplar).

Mandag:

Følgende materialer skal opbevares som kontrolmaterialer:

KONTAKTPERSONER VED EDB-PROBLEMER

Frank J. Nielsen, 025 – telefon 98 92 95 47 – foreningerne 025, 084,175, 195.

Jesper Kristensen, 126 – telefon 98 67 21 30 – foreningerne 126, 182, 188, 189, 212 og 215.

Før sæsonstart skal hver forening pr. e-mail til Jesper Kristensen (sek63@stofanet.dk) oplyse hvilken person, der er foreningens EDB-kontaktperson til sektionen. Samtidigt oplyses vedkommendes e-mail.

ANMELDELSE OG BETALING

De medlemmer, der stempler i kontrolure, benytter DdB’s korrektionsskemaer. Mangler fodrings-nummer eller bogstav, kan pågældende medlem diskvalificeres.

Betaling for ugens flyvninger indbetales senest følgende mandag til:
Reg.nr. 9101 kontonr. 4567530618, Spar Nord.

Senere indbetalinger vil blive pålagt et gebyr på kr. 100, og såfremt indbetalingen ikke er fremkommet inden ugens udgang, vil den pågældende forening blive udelukket fra deltagelse, indtil alle restancer er betalt.

MÆRKESEDDEL

På sektionens flyvninger skal kurvene påhæftes følgende mærkesedler:

I uge 20,21,23, slippes 2 hold nord blå kode 95 og syd grøn kode 97.

I uge 24,25, slippes hele sektionens gamle duer sammen, blå kode 95.

I uge 27.28,29, slippes unger og gamle sammen i nord blå kode 95 og gul kode 96,

og syd grøn kode 97 og grøn kode 98.

I uge 30,31, slippes hele sektionens gamle duer sammen, blå kode 95, adskilt fra unger.

I uge 30,31, slippes hele sektionens unger sammen, gul kode 96, adskilt fra gamle duer,PAKNING AF DUERNE

For så vidt muligt at undgå kurve i midtergangen, skal kurvene fyldes op med 26 hanner, 28 hunner og 28 unger. Om nødvendigt vil ompakning ske i 126´s klubhus.

Kurvenumre skal ikke påføres korrektionsskemaer eller lignende. Såfremt der sker uheld med løsladelse, vil flyvningen blive annulleret, dog kan bestyrelsen se bort fra denne regel, når de konkrete forhold efter bestyrelsens skøn tilsiger dette. For en sikkerheds skyld, kan kurvenumre påføres indleveringslister/korrektionsskemaer.

På alle sektionsflyvninger skal der ikke udfyldes kurveattester, men husk mærkesedler. Foran og bagpå

SPIL PÅ BLÅ, GRØNNE OG GULE KAPFLYVNINGER

Klassespil:
Klasse 1, 2 og 3 med indskud på henholdsvis 2, 5 og 15 kr. Præmier i hver klasse på 10 gange klasseindskuddet.

Slagspil:
Indskuddet er 10 kr., hvorefter slagets første due er spillet. Det spillede beløb fordeles således: 1 x 100 kr., 1 x 75 kr. og derefter 50 kr. så langt beløbet rækker.

TRANSPORTPLAN

Vognmanden afhenter duerne ved klubhuset på følgende tidspunkter:

Der henstilles til at følge vognmandens instrukser angående læsning.

Eventuelle ændringer til transportplan vil blive meddelt de enkelte foreninger.

LØSLADELSESTIDER

Løsladelsestiderne oplyses således på TV 2's tekstsider:

TELEFONISK INDBERETNING

På samtlige sektionsflyvninger skal hver forening indtelefonere sin hurtigste due på alle flyvninger, både blå, grøn senest 30 min. efter stempling af løsladte station.

Indtelefonering til: Jesper Kristensen 98 67 21 30, eller mail: : sek63@stofanet.dk og der meddeles tid og hastighed. Sektionsvindere offentliggøres på hjemmesiden www.sektion63.dk når alle foreninger har indberettet.

I uge 20 og 21 skal resultaterne indtastes til TV 2's tekstsider på følgende steder: Blå: Indberettes under hvid flyvning, Grøn: Indberettes under rød flyvning., hvis ikke tekst tv virker indberettes til Jesper Kristensen. 

Hermed bestyrelsens ønsker for en god sæson

Bestyrelsen