SÆSON 2007 : MESTERSKABSREGLER

SÆSON 2007 : MESTERSKABSREGLER

Alle mesterskaber og konkurrencer opgøres på grundlag af områdepoint, hvor duerne slippes i områder, ellers på grundlag af sektionspoint.

 

Beregningsformel: Hastighed gange 1000 divideret med vinderens hastighed. Som DdB's regler.

 

Mesterskab på DdB-flyvninger:

Alle DdB-flyvninger undtagen landsflyvninger. Kun mesterskabsduer. Vinderen modtager sektion 63's vandrepokal. Pokalen går i 10 år til og med år 2005. I tilfælde af lige antal navne på pokalen, flyver disse om pokalen det 11. år. Når pokalen udgår, erstattes den af medaljer.

 

Lille Sektionsmesterskab :

Alle sektionens kode 95 og kode 97, private flyvninger + DDB-flyvninger i uge22,26,32 ældre duer. Alle duer. Vinderen modtager sektion 63's pokal. Pokalen går i 10 år til og med år 2005. I tilfælde af lige antal navne på pokalen, flyver disse om pokalen det 11. år. Når pokalen udgår, erstattes den af medaljer.

 

Sektionsmesterskab, sport:

Alle sektionens kode 95 og kode 97, private flyvninger, ældre duer. Max. 4 sportsduer.

 

Ungemesterskab:

Alle sektionens kode 96 og kode 98, private flyvninger incl. Altona. Alle duer.

 

Junior/begyndermesterskab:

8 sektionsflyvninger efter eget valg. Alle duer.

 

Præmier ved mesterskab:

Pokal til mesterskab på Ddb´s-flyvninger, sektionsmesterskab sport, sektionsmesterskab åben, samt ungemesterskab, vandrepokal der går i 10 år. I tilfælde af lige antal navne på pokalen, flyver disse om pokalen det 11 år.

 

Diplomer:

Til nr.1,2,3, til alle mesterskaber samt divisionerne,

 

Mindste hastigheder:

I henhold til DdB's regler. Sektionsflyvninger mindst 333,33 mpm.

 

Ved pointlighed til mesterskaberne:

Vil vinderen være det medlem som har de højeste point med 2 decimaler, på første flyvning være mesteren. Ved lighed på første flyvning gælder anden flyvning o.s.v.

 

ES-DUE KONKURRENCE 2007

 

1-års duer:

Sektion 63's indlands- samt DdB's mellemdistanceflyvninger. Opgørelse efter DdB's regler. Ærespræmie til vinderen.

  

SPECIELLE KONKURRENCER 2007

  

Divisioner:

Deltagere: Alle sektionens medlemmer.

Flyvninger: Alle sektionens flyvninger med sportsduer.

Kriterier: Flest opnåede point med første sportsdue.

Oprykning: De 7 bedst placerede deltagere i 2., 3. division rykker i næste sæson en række op. Bestyrelsen kan før hver sæson forøge antallet af medlemmer, der rykker op, såfremt forholdene tillader det.

Nedrykning: De 7 dårligst placerede deltagere i 1., 2. division rykker i næste sæson en række ned.

Præmier: Der er præmier til alle divisionsvindere, bortset fra den der bliver vinder af sportsmesterskabet.

Ungecup:

Unger solgt på kontrolmødet, der konkurreres på 2 unge flyvninger efter eget valg,

2/3 af auktion beløbet vil gå til præmier, ligeligt fordelt mellem køber og opdrætter.

Præmier:

1 præmie 35 %

2 præmie 20 %

3 Præmie 10 %

4-10 præmie 5%

Såfremt præmie rækken ikke bliver fyldt op, tilfalder restbeløbet vinderen.

 

1 års Cup Åben :

En konkurrence for duer årgang 2006,

Der konkurreres på 3 mellemdistanceflyvninger efter eget valg.

Gebyr 50 kr. pr. due.

Præmier:

1 præmie 35 %

2 præmie 20 %

3 Præmie 10 %

4-10 præmie 5%

 Tilmelding og betaling seneste 28 maj til: Jesper Kristensen tlf. 98672130 eller mail sek63@stofanet.dk. Betalingen sker til. Reg.nr. 9101 kontonr. 4567530618, Spar Nord