Forsiden Nyheder Om Sektion 63 Denne sæson Tidligere sæsoner PR brochure
MENU
Referater
Aktiviteter

Nyheder

06-12-21

Vedr. Generalforsamling den 15. januar 2022
 
Grundet Coronasituationen varsler Bestyrelsen på nuværende tidspunkt, at Generalforsamlingen kan blive udsat til senere i foråret 2022.
 
Da Sektionsudstillingen allerede er aflyst, vil den kommende Generalforsamling blive afholdt i:
Brevduehuset i Hjørring.
 
Der vil blive informeret mere, på Sektionens Hjemmeside, om ovenstående i slutning af denne måned.
Bestyrelsen håber på forståelse for dette tiltag.
 
Alle Sektion 63´s medlemmer og deres familier ønskes en God Jul og Et Godt Nytår.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
-------------------------------------------------------------------------------------------------

30-11-21

Udstilling i Januar er desværre aflyst.

Mvh. Ove Bæk

-------------------------------------------------------------------------------------------------

15-11-21

Auktion i Hjørring Lørdag 4 dec. 2021 kl 14.00

10 stk. unger fra

Ulrik Lejre Larsen 242

Se katalog her

-------------------------------------------------------------------------------------------------

15-11-21

Sektion 63
 
Indkaldelse til Generalforsamling lørdag den 15. januar 2022 kl. 10,00
Sted: Bagterp Skole, Fuglsigvej 1, 9800  Hjørring
 
Dagsorden:
1.    Valg af dirigent. 
2.    Konstatering af mandater. 
3.    Beretning fra bestyrelsen.  
4.    Regnskab + budget.  
5.    Indkomne forslag.  
6.    Valg: 
Til bestyrelsen – (På valg Frank J. Nielsen, Dan 025)
En bestyrelsessuppleant.  (På valg Michael Villadsen, Dan 025)
To revisorer. (På valg Johannes Bæk, Dan 084 – Jesper Kristensen, Dan 126)
En revisorsuppleant.  (På valg Jørn Bentsen, Dan 182)
7.    Kapflyvningsplan 2022
8.    Sektionsmesterskaber 2022 SE MESTERSKABSREGLER HER
9.    Eventuelt.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
NB!
På valg til bestyrelsen:
År 2022: Frank J. Nielsen, Dan 025
År 2023: Jesper Pedersen, Dan 126
År 2024: Olav Jensen, Dan 084
-------------------------------------------------------------------------------------------------

15-11-21

Brevduehuset Hjørring
 
 
4 dec. 2021
Julefrokost
Kl. 08.00 Kaffe og rundstykker
Kl. 09.15 Foredrag Ulrik Lejre Larsen, 242 Brøndby
Kl. 11.15 Stor julefrokost lev af Mie Carlsen
Kl. 14.00 Auktion over 10 top unger fra Ulrik Lejre
Ungerne kommer på MC Hansen først.
Pris, Kaffe, rundstykker, foredrag, julefrokost, drikkevarer, Kr. 250,00
Vi lukker kun ca. 50 ind så skynd jer med tilmelding, sms 30172811
 
 Mvh. Ove Bæk
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

13-08-21

Så er referat klar, se det under referater til venstre. Eller Her.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

04-08-21

 
Formandsmøde i Sektion 63.
 
Der indkaldes til Formandsmøde tirsdag den 10. august 2021 kl. 18,30.
Sted: Brevduehuset i Hjørring.
 
Dagsorden:
1.   Orientering ved Formanden.
2.   Gennemgang af Sektionsflyvninger og DDB-flyvninger sæson 2021
3.   Evt.
 
Bestyrelsen opfordrer de forskellige foreninger til at drøfte, hvilke ønsker de har til kapflyvningsplanerne ( DDB  og Sektion 63 ) i fremtiden. Man må antage, der sker et eller andet med DDB´s flyvninger fremover ( Evt. et mindre udbud eller at sektionerne selv skal ind og stå for de korte mellemdistance flyvninger)
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

19-07-21

Da flyvetiden fra Hof, jo først udløber i morgen engang.

Så er det ok at resultater først kommer i morgen aften (Tirsdag)

Derfor bliver hjemmesiden jo naturligvis også først opdateret tirsdag aften.

Mvh. JK

-------------------------------------------------------------------------------------------------

13-07-21

Det er blevet besluttet at vi i uge 28 flyver fra Brædstrup, både med unger og gamle. Og at vi derefter følger den vedtagne plan.

Mvh. Bestyrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

21-05-21

Da flyvninger jo er udsat/aflyst i weekenden er det besluttet at tilmeldingsfristen til 1 års cup mellem er udsat til torsdag 27/5-21.

Og så en lille opfordring til om ikke man kan finde en løslader i sektion. Så man kan prøve det sammen med Peter Liljendal her i sæson 21.

Og så en lille husker. På de korte mellemdistance flyvninger. (Uge 20 - 23 - 25 - 27 - 29 - 31.) ER der fredagsindlevering.

Mvh. Bestyrelsen

-------------------------------------------------------------------------------------------------

09-05-21

Vedr. Brædstrup kode 98.
 
Så er det nu fundet ud af at der er sket et fejl pga. forkert mærkeseddel.
Alle duer i den pågældende kurv bliver nu slette.” Heldigvis” er det sket i brevduehuset, og de skriver skema, og derfor er det lykkedes at finde ud af hvilke duer som bliver slette.
 
Og så lige en lille husker.
Alle sektionens foreninger SKAL benytte DdB’s indberetningssystem både på sektionskapflyvninger og DDB – flyvninger. .Det enkelte medlems 1. due SKAL være indberettet inden for 15 min
 
Bestyrelsen
-------------------------------------------------------------------------------------------------

08-05-21

Lige en lille info.
Vedr. Brædstrup kode 98.
Der bliver undersøgt om der er sket en fejl, med hensyn til de første duer. Da det ser mærkelig ud med de hurtige hastigheder. Nærmere info følger
 
Vedr. uge 19.
Det kan godt sket at vognmand lige bliver en smule forsinket på fredag.
 
Bestyrelsen
-------------------------------------------------------------------------------------------------

05-04-21

Bestyrelsen er blevet enige om, at aflyse Generalforsamlingen 2020 grundet Corona situationen. Aflysningen gælder også Kontrolmødet, der normalt afholdes som opstart til kapflyvningssæsonen.
 
Præmier og Diplomer, der normalt uddeles på Generalforsamlingen, bliver i år leveret hos de enkelte foreningers Formænd, der så må være behjælpelige med at overbringe det til medlemmerne i de respektive foreninger.
 
Med hensyn til Reglement og Mesterskabsregler 2021, skulle begge dele nu være klar på Hjemmesiden.  Gebyr på sektionsflyvninger bliver igen i år 6 kr. pr. due. Dette til trods for, at fragtudgifterne er steget. Bestyrelsen kalkulerer med et mindre underskud på transporten i sæson 2021.
 
Omkring Mesterskabsregler 2021
Bestyrelsen har fundet det fair, at give lidt større antal flyvninger i fravalg til nogle af mesterskaberne.
 
Der er til sæson 2021 et nyt Mesterskab for Unger ( Lidt ligesom 1. års Cup og Sprinter Cup )
 
Efter Finn Nielsen desværre ikke er blandt os mere, mangler vi en Løslader. Bestyrelsens håb er, at et af Sektion 63´s medlemmer vil påtage sig opgaven.
Peter Liljedal fra Sektion 54 er indtil videre ”vores løslader” på sektionsflyvningerne. Vi håber på, der er et medlem i sektion 63, der har lyst til at påtage sig opgaven. Vedkommende kunne evt. være med på sidelinjen sammen med Peter Liljedal i den kommende sæson.
 
 
Bestyrelsen ønsker alle en god sæson
-------------------------------------------------------------------------------------------------

02-03-21

Så er kapflyvningsplan 2021 klar. Se den her

Mvh. Jesper

-------------------------------------------------------------------------------------------------

23-01-21

Udsættelse af Generalforsamling og Præmieuddeling.
 
Grundet Corona-situationen ser Bestyrelsen ingen anden udvej end at udsætte ovenstående.
 
Bestyrelsen håber, at Coronavirussen er mere under kontrol i slutningen/midten af April måned, hvor man så vil afholde begge dele sammen med et evt. kontrolmøde.
 
NB!
Sektions 63´s første kapflyvning er lørdag den 8. maj, hvis ellers og så videre.
 
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

15-08-20

Sektion 63´s udstilling i januar 2021 er aflyst grundet Corona-situationen.
 
Generalforsamling og Præmieuddeling vil blive afholdt, men hvornår og hvorhen er indtil videre ikke bestemt.
 
Der kommer nærmere besked her på siden og til alle Formændene, når en endelig dato og sted er fundet.
 
NB!
Udstillingen skulle denne gang være afholdt af Brevduehuset i Hjørring
 
 
/Bestyrelsen
-------------------------------------------------------------------------------------------------

© www.sektion63.dk