Forsiden Nyheder Om Sektion 63 Denne sæson Tidligere sæsoner PR brochure
MENU
Løsladerens ord
Løsladelses tidspunkt
Forløblig resultater
Kapflyvningsplan med resultater
Sæsonens mesterskaber
Mesterskabsregler
Reglement / Erindringsregler
Diverse dokumenter til download

Reglement / Erindringsregler

SÆSON 2024   REGLEMENT / ERINDRINGSLISTE
 

 

 Fredag:

Indleveringstider fra de elektroniske anlæg udskrives for hvert enkelt medlem (Det er kun nødvendigt at udskrive 1 eksemplar).
 • Alle duer indtastes/indlæses i Edb-programmet. Spil og markeringer indtastes.
 • Regnskabsblanket for hvert enkelt medlem udskives fra programmet. Hvert enkelt medlem er selv ansvarlig for, at indtastede data er korrekte, idet blanketten gør det muligt at efterkontrollere.
 • Foreningsregnskab udskrives fra Edb-programmet. Manuelt skrevet regnskab accepteres kun efter særlig aftale med bestyrelsen.
 • Foreningsregnskab e-mailes fredag til: sek63@logstornet.dk
 • Korrektionsskemaer eller lignende skal ikke sendes med vognmanden.
 • Foreninger, som ikke e-mailer fredag, vil blive opkrævet bøde på kr. 100. Såfremt foreningsregnskab ikke er e-mailet/afleveret til Jesper Kristensen inden duernes løsladelse, kan udelukkelse fra resultatberegningen finde sted.
 • Reglerne for medlemmer, der stempler i kontrolure, er uændret i forhold til tidligere sæsoner. Disse medlemmer skal fortsat anvende korrektionsskemaer ved indlevering af duer.
 • Der anvendes korrektionsskemaer i henhold til farvekoder (se evt. kapflyvningsplan).
Mandag:
 • Løsladelsestider, stemplingstider og urtider indtastes/indlæses i Edb-programmet.
 • Kapflyvningsresultat og urliste udskrives fra Edb-programmet, og stemplingstider – urtider kontrolleres.
 • Diskette med kapflyvningsresultat udlæses fra Edb-programmet (husk korrekt uge).
 • Diskette med kapflyvningsresultat e-mailes til: sek63@logstornet.dk
 • E-mail skal sendes mandag aften seneste kl. 21,00, og senere afsendelse kan kun ske efter særlig aftale med Jesper Kristensen. Modtages e-mail senere end mandag og uden særlig aftale, kan dette medføre, at foreningen udelukkes fra resultatberegning og eventuelle spilpenge for den pågældende uge, dog vil foreningens resultater indgå i mesterskabsberegninger, og evt. sektionsvinder vil ligeledes blive medtaget.
Følgende materialer skal opbevares som kontrolmaterialer:
 • Gummiringe, såvel brugte som ubrugte, og de dertil hørende taloner.
 • Plombebolte og plombetænger.
 • Udfyldte korrektionsskemaer indtil opgørelsen.
 • Urstrimler og urlister.
 • Kontrolure, som ikke er plomberede.
 • Foreningens betjeningsenheder, indleveringsantenner eller kodenøgler.
 • Sammensætningslister og indleveringslister fra de elektroniske systemer.
 • Regnskabsblanketter og kapflyvningsresultater samt urlister udskrevet fra Edb-program.
 • Vaccinationsattester.
KONTAKTPERSONER VED EDB-PROBLEMER:
Martin Christensen, 217 – telefon 41 93 69 78 – foreningerne 025, 196 og 217.
Jesper Kristensen, 126 –Mobil 22 86 96 70 – foreningerne 126, 182  og 215.
 
Før sæsonstart skal hver forening pr. e-mail til Jesper Kristensen sek63@logstornet.dk) oplyse hvilken person, der er foreningens EDB-kontaktperson til sektionen. Samtidigt oplyses vedkommendes e-mail.
 
ANMELDELSE OG BETALING:
De medlemmer, der stempler i kontrolure, benytter DdB’s korrektionsskemaer. Mangler fodrings-nummer eller bogstav, kan pågældende medlem diskvalificeres.
Betaling for ugens flyvninger indbetales senest følgende mandag til:
Reg.nr. 9070 kontonr. 1630883012
Senere indbetalinger vil blive pålagt et gebyr på kr. 100, og såfremt indbetalingen ikke er fremkommet inden ugens udgang, vil den pågældende forening blive udelukket fra deltagelse, indtil alle restancer er betalt.
 
MÆRKESEDDEL:
Kode 95. Blå mærkeseddel
Kode 98. Hvid mærkeseddel
Kode 96 Gul mærkeseddel
 
Vedr. Mærkesedler
Der skal være,  mærkesedler på foran og bagpå kurvene.
 
PAKNING AF DUERNE:
For så vidt muligt at undgå kurve i midtergangen, skal kurvene fyldes op med 26 hanner, 28 hunner og 28 unger.
Kurvenumre skal ikke påføres korrektionsskemaer eller lignende.
 
SPIL PÅ KODE 95 – 96  KAPFLYVNINGER
Klassespil:
Klasse 1, 2 og 3 med indskud på henholdsvis 2, 5 og 15 kr. Præmier i hver klasse på 10 gange klasseindskuddet.
Slagspil:
Indskuddet er 20 kr., hvorefter slagets første due er spillet. Det spillede beløb fordeles således: 1 x 100 kr., 1 x 75 kr. og derefter 50 kr. så langt beløbet rækker.
 
TRANSPORTPLAN:
Vognmanden afhenter duerne ved klubhuset på følgende tidspunkter:
 • 182 leverer duerne i 126´s Klubhus seneste kl. 17.15
 • Løgstør 126 Afgang Kl. 17.30
 • Kås 215 Afgang kl. 18.15
 • Brevduehuset Hjørring Afgang kl. 19.20
Der henstilles til at følge vognmandens instrukser angående læsning.
Eventuelle ændringer til transportplan vil blive meddelt de enkelte foreninger.
 
Vedr. ”Regelsæt” for løsladelser på Sektions 63´s kapflyvninger.
Bestyrelsen har forsøgt at sætte nogle punkter op omkring løsladelser med mere.
1. Løslader og slipleder skal være enige om, at forholdene er til at slippe duer.
2. Duerne skal altid have vand til rådighed fra opsamling i Aalborg til slip.
3. Sliprækkefølgen bestemmes helt og holdent af Løslader/Løsladerne.
4. Der kan forekomme tidlige løsladelser. God ide at sætte anlægget til aftenen før, hvis man ikke kan komme op om morgen.
5. Evt. udskyde indlevering en dag, hvis DDB slipper fredag.
6. Løslader og Formand for Sektion 63 har ret til at aflyse flyvning, hvis vejrforholdene er ugunstige en weekend. Dette skal varsles tidligst muligt.
7. Ellers er det op til løsladerens sunde fornuft at finde et passende tidspunkt for løsladelse.
 
LØSLADELSESTIDER:
Løsladelsestiderne oplyses på Brevduen.dk
 
Gamle duer offentliggøres under Sektion 63, Kode 95
Unger offentliggøres under Sektion 63, Kode 96
.
Alle sektionens foreninger SKAL benytte DDB’s indberetningssystem både på sektionskapflyvninger og DDB – flyvninger. Det enkelte medlems 1. due SKAL være indberettet inden for 15 min.
 
Hermed bestyrelsens ønsker for en god sæson
Bestyrelsen

© www.sektion63.dk